As-Samahah atau Toleransi adalah :
 
[1] Kerelaan hati kerena kemuliaan dan kedermawanan
[2] Kelapangan dada karana kebersihan dan ketaqwaan
[3] Kelemah kelembutan kerana kemudahan
[4] Muka yang ceria kerana kegembiraan
[5] Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan kerana kehinaan
[6] Mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) tanpa penipuan dan
    kelalaian
[7] Beristiqamah dalam berda'wah ke jalan Allah tanpa mujamalah.
[8] Terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa
ada rasa keberatan
 
Adalah :
 
[a] Islam yang syumul
[b] Iman yang cekal
[c] Puncak tertinggi budi pekerti (akhlaq)
 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda.

"Ertinya : Sebaik-baik orang adalah yang memiliki hati yang mahmum dan
lisan yang jujur, 

ditanyakan : Apa hati yang mahmum itu ? 

Jawabnya :
'Adalah hati yang bertaqwa, bersih tidak ada dosa, tidak ada sikap
melampaui batas dan tidak ada rasa dengki'. 
 
Ditanyakan : Siapa lagi (yang lebih baik) setelah itu ?. 
 
Jawabnya : 'Orang-orang yang membenci dunia dan cinta akhirat'. 
 
Ditanyakan : Siapa lagi setelah itu ? 

Jawabnya : 'Seorang mukmin yang berbudi pekerti luhur"

(Lihat Shahih Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadatuhu).

Advertisements